เคล็ดลับสร้างกล้ามเนื้อล้างความเชื่อเก่าๆ

ซึ่งเรามาเริ่มการเข้าใจเก่าๆกันก่อนเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์มันเลื่อนไปขางหน้าเสมออะไรที่มันเก่าแล้วเขาก็มีการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าหรือมันอาจจะถูกต้องกว่า ความเชื่อเก่าๆที่เราเคยถูกสอนกันมาก็คือกินโปรตีนเพิ่มซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดยในส่วนที่สึกหรอตรงนี้มันก็อาจจะเกิดมาจากที่เราออกกำลังกายยกเวทแทนนิ่ง

โดยเวลาคนเราที่จะยกเวทแทนนิ่งจะเกิดMuscle Hypertrophy กล้ามเนื้อฉีดขาดพอมันฉีดขาดแล้วก็จะซ่อมแซมเราก็เข้าใจกันว่ามันจะโตอันนี้จะอ่านให้จบแล้วจะรู้สึกว่าเสียเวลาฟรีเยอะมากเลยเพราะการสร้างกล้ามเนื้อแบ่งเป็น3ขั้นตอนด้วยกัน

ซึ่งมันค่อนข้างคัดกับที่เราเคยเชื่อกันมา สำหรับขั้นตอนแรกจะเรียกว่า Inltlal Stlmulus  โดย Inltlalแปลว่าเริ่มต้น ส่วน Stlmulusแปลว่าการกระตุ่น การที่เราไปกระตุ้นกล้ามเนื้อในขั้นตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบว่ามีประมาณสามอย่างด้วยกันที่ช่วยให้กล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและทำให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อได้และสำหรับ Inltlal Stlmulus  ในข้อแรกจะเรียกว่า MECHANICAL OVERLOAD 

นอกจากนี้คำว่า MECHANICALแปลว่าหลักกลศาสตร์ ส่วน OVERLOAD คือการใช้น้ำหนักที่เยอะขึ้นเรื่อยๆอย่าท้าทายการที่เรายกเวทแทนนิ่งมันเป็นการเกิด MECHANICAL OVERLOAD ก็คือร่างกายจะต้องรับกับน้ำหนักที่ปกติแล้วมันไม่เคยชินแล้วเกิดการกระตุ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

เนื่องจากนี้ยังเกิดขึ้นได้อีกจาก METABOLIC STRESS โดย METABOLICคือระบบการทำงานของร่างกายมีการสร้างแล้วมีการแตกสลาย ส่วน STRESS ก็คือความเครียดหรือว่าความกดดันถ้าจะให้เราแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือกล้ามเนื้อถูกใช้งานคือมันกดดันในเชิงของการเผาผลาญนั่นก็หมายความว่าการที่เรายกเวทแล้วมันหมดแรงกล้ามเนื้อมันเกิดการตอบสนองก็คือเกิดการกระตุ้นนั่นเอง

ดั้งนั้นMUSCLE DAMAGE  โดยMUSCLEก็อย่างที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วก็คือยกเวทแล้วกกล้ามเนื้อของเราสึกหรอโดยปกติแล้ว MUSCLE DAMAGE  จะเกิดจากการที่ใช้น้ำหนักเยอะมากๆแล้วก็เกิดการต้านลงอย่างช้าๆยิ่งเราใช้น้ำหนักเยอะมาแล้วแล้วเราต้านนานยิ่งช้าก็จะทำให้เกิด MUSCLE DAMAGE  เยอะขึ้น

เพราฉะนั้นแล้ว MUSCLE DAMAGE  แปลเป็นไทยก็คือการี่กล้ามเนื้ออาจจะเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดการฉีกขาดขึ้นและถ้าเราฟังให้ดีมันก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันคือ ยกน้ำหนักที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ สอง อาจจะยกจนหมดแรงในบางครั้งหรือยกในจำนวนครั้งที่ท้าทาย สามก็คือเมื่อยกแล้วเกิด MUSCLE DAMAGE  จะเห็นว่า MUSCLE DAMAGE  เป็นแค่1/3ข้อ

ใมนล่าสุดนักวิทยาศาสตร์พบว่า MUSCLE DAMAGE  ส่งผลกระตุ้นต่อกล้ามเนื้อน้อยกว่าปัจจัยอื่นๆด้วยเพราฉะนั้นแล้วให้จำเอาไว้เลยยกเวทไม่ต้องปวดก็ได้ที่สำคัญยกช้าๆเกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีนี่จำเอาไว้เลยกล้ามเนื้อไม่ได้โตจากการที่มันพังสึกหรอและซ่อมแซมแต่มันโตจากการที่เราไปกระตุ้นแล้วก่อให้เกิดการเติบโต

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์ยังไง