bookmark_borderพิษของสารปรอท

พิษของสารปรอท เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมลพิษที่เกิดจากของเสียจากสารแปลกปลอมบางอย่าง กำลังเป็นปัญหาของโลกซึ่งปัญหาที่เราประสบพบเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวัน

  ก็คงจะหนีไม่พ้นปัญหามลพิษทางอากาศ  แต่เรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้  ไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ  แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของพิษของสารปรอท  โดยสารปรอทต่างๆเหล่านี้ ทำไมมันถึงเป็นมลพิษที่เลวร้าย  แล้วก็เป็นปัญหาของโลกได้อย่างไร ถ้าหากคุณอยากจะรู้เราก็ต้องไปศึกษามันพร้อมกัน 

สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่จะไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้  เพราะว่ามันกำลังเป็นปัญหาของโลกในยุคปัจจุบันนี้  ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหน  อายุเท่าไหร่หรือว่าอยู่ประเทศอะไร จะต้องเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวนี้ และก็ต้องช่วยกันหาวิธีป้องกันการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

เพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นแล้ว ก็ปัญหาเหล่านี้ก็จะเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกหนีไม่ได้ ซึ่งสารพิษที่เราจะพูดถึงมัน ก็คือ พิษของปรอทนั่นเอง  สารปรอทมักพบปนเปื้อนอยู่ในอากาศ น้ำและดิน  เป็นส่วนใหญ่  สาเหตุมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  การเผาขยะและโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้สารปรอทเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้เรายังพบสารปรอทได้ในเครื่องสำอาง 

และอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเล จึงจะพบมากในทะเลตัวใหญ่ ฉลาม โลมาวาฬ  เนื่องจากมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว  และกินปลาเล็กเป็นอาหารจึงมีโอกาสที่ใช้ชีวิต มีการสะสมปรอท อยู่ในตัวของพวกมันค่อนข้างมาก  เช่นการปนเปื้อนของสารปรอทจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรม  มากกว่าสารปรอทออกมากับน้ำทิ้งของโรงงานนั่นเอง  เช่นหากเราได้รับสารปรอทต่อเนื่อง

เป็นเวลานานก็จะกลายเป็นพิษชนิดเรื้อรัง  ทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง  ซึ่งได้แก่สมองและไขสันหลัง  ทำให้เสียการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  และจะทำให้ระบบประสาทรับความรู้สึกไม่ปกติ และเช่นกันการได้ยิน การมองเห็น  ซึ่งอันตรายเหล่านี้เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้กลับดีดังเดิมได้

  แต่หากได้รับในปริมาณมาก จะเกิดอาการปอดอักเสบ  มีอาการเจ็บหน้าอก มีไข้แน่นหน้าอก  หายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้  แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนอกจากสารปรอทแล้ว มันยังมีมลพิษที่เลวร้ายอีกมากมาย  แล้วก็ยังเป็นปัญหาของโลกในยุคปัจจุบันนี้  ซึ่งหากคุณได้ลองศึกษาเรื่องราวเหล่านี้จริงๆแล้ว  ปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษยชาติสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นนั้น

  มีอยู่มากมายโดยที่เราเองก็คาดไม่ถึง  ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นอย่างมากที่เราควรจะทำความรู้จักเอาไว้ ย่อมสามารถค้นหาการป้องกันที่ถูกวิธี และเป็นมิตรกับภาวะอากาศของโลกด้วย

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว