bookmark_borderทำความรู้จักกับ “คลองรากฟัน”

อาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าต้องรักษาคลองรากฟัน

ฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน อาจมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่

  • ฟันผุหรือสึกจนทะลุโพรงประสาทฟัน มักเริ่มจากมีอาการเสียวฟันมากเวลาดื่มของร้อนหรือเย็น หรือเมื่อทานอาหารหวาน ๆ และอาจรู้สึกเจ็บเวลาเคี้ยวอาหาร ต่อมาอาการปวดอาจเกิดขึ้นมาได้เอง ปวด ๆ หาย ๆ หรือมีอาการปวดรุนแรงจนนอนไม่หลับ ทำให้ตื่นมาเนื่องจากปวดฟันมาก หากการอักเสบติดเชื้อลุกลาม อาจทำให้มีอาการปวดบวมเหงือกหรือบริเวณใบหน้าได้
  • ฟันแตกลึกถึงโพรงประสาทฟัน มักเกิดจากการเคี้ยวอาหารแข็งหรือกัดโดนของแข็ง มักมีอาการปวดหรือเสียวฟันมากเวลาเคี้ยว
  • ฟันตายเนื่องจากได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ อาจพบว่าฟันเปลี่ยนสี มีสีคล้ำ หรือมีอาการเหงือกบวม มีตุ่มหนอง เป็น ๆ หาย ๆ
  • ฟันที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไปมากจนไม่สามารถบูรณะฟันด้วยการอุดฟันหรือทำครอบฟันได้ จำเป็นต้องรักษาคลองรากฟันและใส่เดือยฟันเพื่อให้ครอบฟันหรือวัสดุบูรณะฟันสามารถยึดติดอยู่ได้

วิธีการรักษาคลองรากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน เป็นการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันตามด้วยการทำความสะอาดภายในคลองรากฟัน เพื่อให้ปราศเชื้อและอุดคลองรากฟันเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ

ขั้นตอนการรักษา เริ่มจากการใส่ยาชา ใส่แผ่นยางกันน้ำลาย จากนั้นจึงกรอฟันเพื่อเปิดทางเข้าสู่โพรงประสาทฟัน กำจัดเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อออกร่วมกับการล้างคลองรากฟัน และใส่ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน เมื่อฟันมีอาการปกติแล้วจะทำการอุดคลองรากฟัน หลังจากนั้นจึงจะทำการบูรณะตัวฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

การรักษาคลองรากฟัน โดยปกติจะใช้เวลาการรักษาประมาณ 1-3 ครั้งขึ้นอยู่กับความยากง่ายและระดับความรุนแรงของการติดเชื้อในฟันแต่ละซี่ หลังการรักษาในแต่ละครั้งอาจพบอาการปวดได้บ้างใน 1-3 วันแรก สามารถรับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้